Kulingen fortsatte også i dag, og lå nokså jevnt på 13-14 m/s fra SV. Vi satte opp
nettene på sen ettermiddag og alle var oppe til kl. 18.00. Dette med henblikk på
lørdagen som synes å bli ganske OK. Et stort hjertesukk er de grønne plaststripsene
som er hengt opp på siden av nettlommene. Nettmaskene henger seg/fester seg i
disse og kan være vanskelig å løsne. Et utrolig irriterende moment som er vanskelig
å skjønne hensikten med. Etter at nettene har vært stengt på grunn av kraftig vind
tar det uforholdsmessig ekstra tid til å løsne disse. Til tross for relativt få nettimer og
mye vind, ble det tross alt ringmerket 22 fugl fordelt slik; Gjerdesmett 3, rødstrupe 6,
måltrost 1, munk 1, fuglekonge 5, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bjørkefink 1 og grønnfink 2.

Jan