En svært vindfull dag med SV 17 – 21 m/s. Nettene var sperret, bortsett fra kop i
7 timer. Dette resulterte i 3 fugler ringmerket; 2 munk og 1 grønnfink. Dessuten
ble det en kontroll av en grønnfink med relativ gammel ring.
Jan var nede i båtbukta 4 ganger i løpet av dagen. Det var heftig sjø som slo inn i
utløpet av bukta,samt sjø som slo inn på sørsiden over det laveste punktet der.
Dette resulterte i kraftig strøm gjennom bukta. Båten var fortøyd godt og lå trygt.
Det er meldt at vinden skal løye utover natten, men holde seg på kuling i hele morgen.
Det ser derfor vanskelig ut å komme inn med båten i morgen, særlig på grunn av den
høye bølgehøyden som ikke vil gi seg med det første.
Dagen har gått med til å kikke etter sjøfugl. Det var særlig mange havsuler som
passerte både utover og innover fjorden.

Jan