Vi våknet til VSV 15 sekundmeters vind. Nettene var sperret. Vi åpnet kopenettet
ved 14-tiden og hadde det oppe i 6 timer med et resultat på 5 fugl ringmerket;
Gjerdesmett 2, blåmeis 1, grønnfink 1 og brunsisik 1.
Jan fikk tid til å klargjøre sine teiner til hummerfisket som starter nå til lørdag. Ellers
ble det en rolig dag med mye skåding utover sjøen fra plattformen ved hytta. En god
del havsuler var å se, men ellers lite sjøfugl. Værmeldingen for i morgen er heller ikke
god med mye vind som kulminerer til liten storm mot kvelden. Det er bare å avvente
forholdene. Det ser dårlig ut for skifte av mannskap på fredag, men her vil sjøgangen
i båtbukta avgjøre om vi kommer ut med båten.

Jan