Moderate vinder fra SV gjorde at trekket fikk ny fart i dag. Det ble en sen frokost på
Vidar og Jan. Ringmerkingskjøret dabbet av ved 13-tiden. Alle nett ble sperret etter-
hvert – det siste kl. 16.30.Dette på grunn av at vinden økte for hver time utover
ettermiddagen. Vi forventer at rester av den tropiske stormen Karl skal slå til for fullt
utover kvelden, sammen med noe regn. Båten er vel bundet fast og løse gjenstander
er sikret. Nå kan Karl bare komme. Dagens ringmerkingstall ble dette; Trepiplerke 1,
gjerdesmett 46, Jernspurv 1, rødstrupe 129, svarttrost 5, måltrost 4,
møller 1, munk 28, gransanger 25, løvsanger 1, fuglekonge 32, blåmeis 1, grønnfink 9,
brunsisik 8, sivspurv 1. Totalt 292.

Jan