Dagen åpnet med en kraftig regnbyge som gjorde at vi måtte sperre nettene på
førsterunden. I tillegg var det litt heftig vind gjennom natten, noe som medførte
mye løvverk i nettene. Vinden gjorde at vi ikke åpnet nettene før kl. 18.00. Trekket
denne dagen var i tillegg minimalt. Kun kopenettet har vært oppe hele dagen. I
tillegg til dette måtte Jan inn en tur til Tønsberg for å få sin telefon fikset og i orden.
Kun 9 fugl ble ringmerket, som følger; 1 jernspurv, 7 munk og 1 fuglekonge.

Jan