Det ble et antiklimaks med hensyn til trekkende fugl i dag. Etter over en uke med
svært godt trekk, hadde vi en ganske rolig dag i ringmerkingen. Tore, Bjørn og
Brage dro inn til fastlandet ved 1-tiden, og nå vil Vidar og Jan bemanne stasjonen
den nærmeste uken. Er det noe som skal kommenteres, er det påfallende at endel
av dagens munk har hatt nokså liten vingelengde – faktisk flere på 71 mm og litt
derover. Kan det være sørligere bestander som har foretatt et omvendt nordtrekk?
Uansett – her er dagens ringmerkingstall; heipiplerke 1, gjerdesmett 10, jernspurv 3,
rødstrupe 6, svarttrost 1, måltrost 1, møller 1, munk 17, gransanger 1, fuglekonge
19, blåmeis 1, kjøttmeis 1, grønnsisik 1, brunsisik 1. Totalt blir dette 66 fugler.

Jan