Nok en dag med brukbart med fugl. Vi var 5 mann som holdt fint unna det som gikk
i nettene. En ny gulbrynsanger ble fanget på førsterunden i “Triple fuglekonge”.
Senere på dagen ble ytterligere 2 + 1 uten ring observert. Vi fikk hyggelig besøk av
Halvard Hauer en kort periode, samt Hans Erik Næss med sine 3 gutter i 5 timer
denne dagen. Jan hadde satt krabbeteiner som bidro med et herlig krabbemåltid.
Dagens ringmerkingstall ble som følger – 1 spurvehauk, 2 heipiplerke, 22 gjerdesmett,
4 jernspurv, 64 rødstrupe, 1 måltrost, 17 munk, 7 gransanger, 2 løvsanger, 1 gulbryn-
sanger, 128 fuglekonge, 2 blåmeis, 2 trekryper, 2 grønnfink, 1 grønnsisik, 3 brunsisik,
3 sivspurv. Totalt 262 fugl.
Jan