Atter en dag med godt trekk til tross for SV7 m/s, men nettene måtte dessverre slås
sammen allerede kl. 0930 pga av kraftige regnbyger. Først 1330 kunne de åpnes igjen,
og dette hadde selvfølgelig en stor negativ effekt på dagsantallet ringmerket. Likevel ble
hele 214 ringmerket, og med full drift ville antallet nesten garantert ha oversteget 300.
På ettermiddagen dro Egil Soglo inn til fastlandet, Brage Heggland og Bjørn W. Penk kom
ut til stasjonen.
Ringmerkingstall; heipiplerke 3, gjerdesmett 24, jernspurv 8, rødstrupe 40, rødstjert 1,
munk 31, gransanger 24, løvsanger 5, fuglekonge 75, blåmeis 1 og grønnsisik 2.
Totalt 214 ringmerket.
TG