Igjen en meget god dag med mye fugl ringmerket. Svak vind fra syd (SSV2 m/s) gjorde at
det ikke overraskende var veldig mye fugl i nettene allerede på førsterunden. I dag var vi
heldigvis bemannet med fire personer, og vi hadde ikke behov for å stenge noen nett. Igjen
hadde vi mye “Phylloscopus” på øya, og det ble ringmerket 46 gransangere og 2 gulbryn-
sangere. Totalt har vi den siste uken ringmerket 7 eksemplarer av den sistnevnte arten, en
grundig årsrekord i stasjonens over 50 årige historie.
Fangsteffektiviteten økte nok betydelig ved at vi spilte sang gjennom hele natten av arter
som gulbrynsanger, blåstjert, gransanger, fuglekonge etc. Disse var plassert ved fangst-
stedene”Doble fuglekonge” og “Plassen”.
Ringmerkingstall; heipiplerke 2, gjerdesmett 35, jernspurv 5, rødstrupe 42, svarttrost 1,
måltrost 5, hagesanger 1, munk 40, gransanger 46, løvsanger 1, gulbrynsanger 2, fugle-
konge 115, blåmeis 9, trekryper 2, grønnfink 3, grønnsisik 1 og brunsisik 2.
Totalt 312 fugl merket.
TG