Med svak vind fra nordlig retning (NE3 m/s) var det duket for et godt trekk denne morgenen.
Allerede på førsterunden måtte vi slå sammen 5 av de 15 nettene. Mange fuglekonger var i
farten, og det var først etter et par timer vi kunne slå opp alle nettene igjen. Vi var bare to
personer på stasjonen, og det ble en svært slitsom dag. Selv om vi i liten grad hadde mulig-
heter for å observere fuglelivet rundt på øya så var det som var i nettene svært interessant.
Totalt ble det fanget tre gulbrynsangere, men det ble også sett et individ uten ring.
Ringmerkingstall; heipiplerke 2, trepiplerke 1, gjerdesmett 17, jernspurv 1, rødstrupe 39,
svarttrost 3, måltrost 1, rødvingetrost 1, hagesanger 2, munk 22, gransanger 30, løv-
sanger 1, gulbrynsanger 3, fuglekonge 157, blåmeis 1, trekryper 1, bokfink 1, grønnfink 3,
grønnsisik 1, tornirisk 1, brunsisik 1 og sivspurv 1. Totalt ble 290 fugl ringmerket.
Jan M og Egil S kom ut på ettermiddagen.

TG