Atter en dag med et relativt godt ringmerkingsresultat. Vinden var NNE 4 m/s om morgenen, og
vinden spaknet ut over dagen. Resultatet var at det bl.a. kom inn en god del fuglekonger i løpet
av morgentimene og ut på dagen var det tydelig trekk av rovfugler over mot Østfold. Det ble sett
minst 15 musvåk, 1 fjellvåk og 10 spurvehauk på trekk over mot østsiden av Oslofjorden.
Rosinen i pølsa var likevel en småskrikeørn som ut på ettermiddagen kom rett over hytta. Først
ble det antatt at det bare var en forsinket musvåk, så ble det skreket “ØRN!” og tilslutt ble det
skreket “SMÅSKRIKØRN!!!!” samtidig fra de to observatørene. Ropingen var så høy at ravnen
som mobbet ørna ble skremt bort, mens selve “godbiten”seilte bare rolig forbi oss mot
nordodden. Vidar forsøkte å få opp kameraet, men dessverre rakk han ikke mer enn å slå på
strømmen og heve linsa før fuglen forsvant bak den store aska nord for hytta.
Ringmerking; gjerdesmett 13, jernspurv 1, rødstrupe 44, rødstjert 1, måltrost 1, hagesanger 1,
munk 15, gransanger 3, fuglekonge 64, blåmeis 2, kjøttmeis 1, trekryper 1, bokfink 1,
bjørkefink 1, grønnfink 3 og sivspurv 4. Totalt ble 156 fugl ringmerket.
TG