Igjen en dag med rimelig godt trekk, men likevel tydelig at det var mindre fugl i lufta da vinden
om morgenen var VSV 5 m/s. Med færre ornitologer på stasjonen var hovedfokus rettet mot
selve ringmerkingsvirksomheten.
På nytt viste avspilling av lyd seg som et effektivt hjelpemiddel for fangst på enkeltarter.
Avspilling av lokkelyd fra gulbrynsanger medførte at en ny fugl av arten kunne bli fanget og
ringmerket. Avstanden fra høyttaler til fangststed var kun 3 meter, i går var den ca. 15 meter.
Ringmerkingstall; gjerdesmett 16, rødstrupe 81, måltrost 2, munk 23, gransanger 3,
løvsanger 1, gulbrynsanger 1, fuglekonge 18, blåmeis 1,grønnfink 1, brunsisik 3 og sivspurv 1.
Totalt 151 fugl merket.
TG