ØSØ 6 m/s om morgenen ga ikke de helt store forhåpningene om et godt trekk, men optimistiske
ornitologer omkring på øya gjorde at antall observerte arter ble ganske høyt denne dagen. Av
spesielle observasjoner kan nevnes 1 smålom, 6 toppskarv, 1 hunnfarget myrhauk, 3 musvåk, 1
vandrefalk, 3 tundralo, 4 polarsniper, 4 sandløpere, 5 vintererler og 1 varsler.
Nettene sto oppe fram til “Trærne” og totalt ble 93 fugler ringmerket (gjerdesmett 13,
jernspurv 1, rødstrupe 13, hagesanger 1, munk 9, fuglekonge 47 og blåmeis 9).
Bemanningen besto av Brage Heggland, Egil Soglo, Håkon F. Stenersen, Tore Gunnarsen og
Vidar Gunnarsen.
TG