Døgnkontinuerlig bemanning med svært magert resultat. 7 fugl merket. Stadig NØ og sol.
En sivspurv hunn fanget i “Blåstjert” på førsterunden er kanskje dagens overraskelse.
Thomas ut i ettermiddag. Ragnar hadde handlet takpapp som vi hentet i Sandøysund på
formiddagen. Småtungt å bære opp til hytta. Av observasjoner på sjøen nevnes 26 smålom,
1 storlom, 200 svartand, 1 tyvjo og 1 havsule.
Fredrik