Skyet og NNV 6ms på mårran. Lite fugl, men Svarthodesangeren ble gjenfanget i triple. Christian
og Fredrik ut og fikk gleden av å se sølvet. Tore, fruen og Jan inn kl 15. Anders
ut, Stig og Tommy påfølgende. Sol, varmt og spak, dreiende sør og øst på ettermiddagen.
Utvidet til full runde, samt Sværdalen. 15 fugl fikk ring, fordelt på 7 arter.
Observert 1 trane, 2 toppand, 1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 3 alke, 5 smålom, 1 gjøk, 1 tyvjo
3 havsule. Sen kveld etter grill og div, dreide vinden på NØ og økende i styrke.
De ferskeste håper på ny re-trap av sølvet i morgen. FKR