Sol fra morgen til kveld med NNØ 10 m/s ved 05-tiden. Vinden spaknet utover dagen, og
ved 19-tiden hadde den snudd til SV 4. Dette er tradisjonelt vær der eventuelle trekkfugl
forlater øya og lite nytt tilkommer. Vi sperret nettene ved 12-tiden. Da hadde 10 fugler
blitt merket. Tore gikk seg “tom” idet han både var på toppen, på sydenden og på
Speidersletta i løpet av dagen. Av observasjoner kan nevnes en nattravn hunn på den
første nettrunden og en syngende myrsanger midt inne på øya på formiddagen. Ellers
har vi lagt ut solsikkefrø på foringsplassen. Ganske snart ble det bra tilgang på grønnfink
og tornirisk på brettet. Vi har kun sett en hann av kjøttmeis de siste dagene. Kan
hunnen ligge på egg? Noen av nattergalene synger nesten hele dagen – til tross for full
sol.

Dagens ringmerking: nattravn 1, nattergal 1, buskskvett 1, hagesanger 2, løvsanger 1,
grønnfink 3 og brunsisik 2. Totalt 11 fugl.
Kopenettet var oppe hele dagen.

Jan