Samme været som i går fra morgenen av. Utover dagen ble det mer og mer sol, og
vinden spaknet til NNØ 4 sekundmeter ved 16-tiden. Noe mindre fugl i nettene – også
litt dårligere fangstforhold grunnet sola. Tore var en tur på toppen med teleskopet og
fikk seg et sveip utover øyene på sørsiden i kulingen som da var. Ingen spesielle
observasjoner ble gjort denne dagen. Vi gjorde en formidabel innsats med å klippe
vegetasjonen under nettene. Denne var noen steder vokst ganske høy, slik at nedre
lomme kom inn i gress m.m. Vi hadde nettene oppe hele dagen.

Dagens ringmerkingstall: Rørsanger 1, gulsanger 1, møller 4, tornsanger 1,
hagesanger 3, munk 8, gransanger 1, løvsanger 6, gråfluesnapper 2, grønnfink 1 og brunsisik 1.
Tilsammen 29 nye fugl merket.
Her er det å bemerke at forholdet mellom hagesanger og munk ble snudd helt på hodet
i dag sammenlignet med i går.

Jan