Vi våknet til et helt annet vær enn dagen før med kuling fra NNØ. Nettrundene startet i
5-tiden og fortsatte til vi sperret ved 14-tiden. Tradisjonelt er denne værtypen
dårlig for Store Færder med hensyn til nedfall av fugl, noe som også gjenspeilte seg i
ringmerkingstallene. Vinden lå stort sett på 12-13 m/sek. hele dagen.
Tore var en tur på Speidersletta uten at det dukket opp noe spesielt. Ellers ble det en
rolig dag hvor vi også kunne hente oss inn igjen etter to tidlige morgenoppstandelser.
På grunn av kald nordenvind måtte vi fyre litt i løpet av dagen med gassovnen for å få
brukbart trivelig innemiljø. På fuglefronten var det sterk nedgang fra kanondagen på
mandag. Nevnes må dog en hunnfarget rosenfink som smalt inn i nettet “Fuglekonge”,
en kontroll av en sivsanger fra dagen før og hele 5 tornskater – en hann og 4 hunner.

Dagens ringtall: trepiplerle 1, nattergal 1, måltost 1, gulsanger 1, møller 1,
hagesanger 13, munk 1, løvsanger 6, gråfluesnapper 4, svarthvit fluesnapper 1,
tornskate 5, grønnfink 1 og rosenfink 1. Totalt 37 fugl. Stasjonen er nå oppe i ialt
1393 fugler dette vårhalvåret.

Jan