Totalt 226 fugl merket fram til klokken 12. Hele nettrunden sto oppe. Spesielt må nevnes
at 90 hagesangere og 37 gulsangere ble ringmerket.
Brage Heggland og Anders Hangård inn, Tore og Torild Gunnarsen samt Jan Michaelsen dro ut på ettermiddagen.

Tore