Lett yr og sydøstlig 6 m/s om morgenen. Relativt moderat med fugl på førsterunden, men
tilsiget av fugl økte markant i løpet av de første morgentimene. Kun nett fram til trærne
(16 nett), men likevel ble hele 280 fugl merket. Spesielt var hagesanger aktiv og hele
145 ble ringmerket.
Dagen ble også krydret med fangst av en hunn svarthodesanger (stasjonens andre funn,
første gang i 1981) og en hunnfarget dvergfluesnapper. Nevnes spesielt må også
kontrollen av en rørsanger med belgisk ring.
Ringmerking: Måltrost 1, tornskate 4, gransanger 8, dvergfluesnapper 1, løvsanger 25,
møller 9, rødstjert 9, gråfluesnapper 9, s/h-fluesnapper 2, sivsanger 3, rørsanger 6,
bøksanger 2, svarthodesanger 1, rødstrupe 5, hagesanger 145, tornsanger 17, munk 17,
nattergal 1, gulsanger 13, jernspurv 1, grønnfink 1. Totalt 280 fugl.

Tore