Som ventet lite fugl å se, men 1 havelle, 1 sjøorre, 1 overvintrende heipiplerke samt 1 adult havørn
er verdt å nevne.
En foringsautomat med peanøtter ble satt opp for å sikre vinterforingen for de to lokale meiseartene.
Verdt å nevne er også at det ble sett 2 spekkhoggere på vei ut fjorden øst av øya.
Tore