Ankom øya mitt på dagen og dette var første besøket på øya etter herjingene til “Synne”.
Dessverre var viktige deler av stasjonens brygge ødelagt av de store bølgene. Det vil bli
mye dugnadsarbeid til våren for å få reparert dette.
Som ventet var det relativt lite fugl på øya nå, men litt overraskene for årstiden ble det
sett 1 kvartbekkasin, 1 sanglerke og 2 heipiplerke. Alle disse ble sett over på Hoftøya.
Tore