Mye fugl i farta idag i godværet. Toppdykker ved Hoftøya dagens! Ellers 3 låvesvaler som holdt
seg rundt toppen i en time. Tok ned flere garn, men rakk ikke alt! Det er nett fram til plassen, så
oppfordrer noen til dra ut neste helg, ellers har jeg mulighet senere til å ta ned resten. Dagens
merking: Gråtrost 1, Spurvehauk 1, Svarttrost 1, Dompap 2, Gulspurv 2, Fuglekonge 8,
Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Gråsisik 65, Brunsisik 4, Polarsisik 2, Rødstrupe 1, Munk 3,
Grønnfink 4, Bjørkefink 2, Bokfink 1. Totalt: 100. I høst: 3115

AHA