Mye fugl og 40 arter er bra i november. Høydepunktet ble en ung sabinemåke som næringssøkte
på vannet ca 1 km øst for hytta. Den ble sett i 5 minutter før den fløy nordover med et par krykkjer.
Ellers en islom og 2 polarjoer (1k) på vestsiden. En gjerdesmett ble høstens 3000. merkede.
Dagens merking: Rødstrupe 2, svarttrost 6, fuglekonge 4, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnsisik 3,
gjerdesmett 1, gråtrost 2, munk 1, grønnfink 5, brunsisik 6, gråsisik 3, polarsisik 1. Totalt: 37.
Totalt iår: 3015
AHA