Langt mindre fugl enn i går, klarvær og SV bris.
Trekker ut 1 gransanger, 3 grankorsnebb, 1 båndkorsnebb
og 1 snøspurv fra loggen.

Merket i dag; gjerdesmett 2, rødstrupe 2, munk 2, fuglekonge 5,
blåmeis 2, bjørkefink 1, grønnfink 6, gråsisik 2, dompap 2..
Totalt 24,2951 hittil i høst.

Thms