45 fugl merket i dag; spurvehauk 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 4,
rødvingetrost 2, munk 4, fuglekonge 10, bokfink 1, grønnfink 4,
grønnsisik 1, gråsisik 10 (hvorav 2 cabaret og 8 flammea),
dompap 7.

Bra med fugl ellers i dag også. Nevner 74 kortnebbgås ptS,
1 krikkand (Hoftøya), 2 ad. havørn, 8 spurvehauk, 1 fjellvåk,
1 vintererle, 1 duetrost, 5 munk, 2 gransanger, 25 dompap,
2 snøspurv og 1 polarsisik fra loggen.

Trivelig trekkaktivitet av særlig finkefugl, bl.a 800 gråsisik med
overvekt av flammea. Håkon fikk også en bra obs. av
en polarsisik i en flokk rastende gråsisik. Det meste av
fugl trakk som vanlig i nordlig retning.

Thms