Håkon Stenersen inn på ettermiddagen,Anders Mæland og jeg er igjen. Dagens høydepunkter ble 4 spekkhogger øst av Knappen og 2 båndkorsnebb
trekkende N. En lappspurv på toppen.
Dagens merking med full runde; gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 1,
gråtrost 2, måltrost 1, trekryper 3, bokfink 1, grønnfink 1, gråsisik 6
(2 cabaret,4 flammea). 20 fugl, totalt 2839 til nå i høst.

Thms