Ok dag,bl.a med 48 fugl merket på full runde i nord.
Vi prøver oss med dagens merkelogg; sidensvans 4,
gjerdesmett 2, rødstrupe 3, munk 1, fuglekonge 17,
trekryper 7, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 6,
“brun”sisik 6…
Mitt første forsøk på dagbok i nye AO. Håper det funker.

Thms