Først dagens merkelogg; sidensvans 2, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 2,
munk 2, fuglekonge 10, trekryper 1, bjørkefink 2, grønnsisik 1.
Totalt 22 fugl merket.

Litt mer fugl i felt i dag. Alke synes å toppe lomvi noen dager, bl.a
25 i dag mot kun 4 sikre lomvi. Også 5 alkekonge,intet imponerende
tall på denne tiden. Nevner i øvrigt 50 krykkje, 250 gråtrost, 5 duetrost,
1 kjernebiter og 1 båndkorsnebb.

Thms