Ok..dagens merkelogg først; gjerdesmett 2, rødstrupe 16,
svarttrost 3, gråtrost 1, munk 1, fuglekonge 2, trekryper 1,
grønnfink 5, gråsisik 23 (cabaret 21, flammea 2), dompap 1.
Totalt 55 fugl og 2738 hittil i høst.

2 ad. sangsvane trakk SV i dag,det gjorde også 17 kortnebbgås.
Med de sistnevnte kom også en langt mindre anser-gås,mest
sannsynlig en ung dverggås fra det svenske prosjektet.

Nevner også en voksen havørn N av øya,1 fjæreplytt på Knappskjær,
3 seine tornirisk og 1 snøspurv.

Thms