Morgenen startet med SV-6, overskyet og +17.

Lite fugl totalt, men 9 fugler fikk ring på beinet.

Ringmerket: 1 vendehals, 2 løvsanger, 1 sivsanger, 3 møller, 1 gråfluesnapper og 1 brunsisik. Totalen i høst er nå oppe i 94. Dagens sivsanger var ellers årets første.

Av observasjoner kan følgende nevnes: 1 vepsevåk, 1 ekstra vendehals, 1 tårnfalk og 1 dvergfalk.

Sivsanger og vendehals – Foto: Chris Hansell