Siste hele dag for oss for denne gang, godt fornøyde med ukas resultater. Tre duetrost ble eneste nye turart. Mye svell i båtbukta, så var nede og strammet fortøyningene til båten. 37 merka i dag var noe bedre enn de to foregående dager. Dagens merking: 12 fuglekonge, 8 rødstrupe, 4 bjørkefink, 3 gjerdesmett, 3 grønnfink, 2 trekryper, 1 jernspurv, 1 sivspurv, 1 svarttrost, 1 kjøttmeis og 1 munk.

Noen obser til loggen idag: Vandrefalk 2, Spurvehauk 1, Vintererle 1, Linerle 1, Tornirisk 1, Bergirisk 6, Svartmeis 5

SEi og Aha