Sørvest-kulingen fortsatte gjennom dagen. Disig om morgenen og etter hvert mildere med bedre sikt på sjøen. Fortsatt ikke mulig å se Østfold, men mye av dagen gikk med til å se etter sjøfugl. Storjo, havsule, 8 havhest og 3 krykkje ble dagens fasit. Noe visuelt trekk tilstede, blant annet bergirisk og 5 vintererler. Dagens ringmerking: Fuglekonge 1, Bokfink 3, Dompap 1, Blåmeis 1. Totalt 7. I år: 298

Anders H