12 m/s s, broken cloud, light showers 6mm
Storjo south in fjord plus 142 havsule.
RInging improved slightly to 17 birds: 1 flaggspett, 3 gjerdesmett, 4 rødstrupe, 3 munk,
1 hagesanger, 1 gransanger, 1 fuglekonge, 1 jernspurv, 1 bjørkefink.

Chris